Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Doklady k hypotéke, ktoré požaduje banka k žiadosti o úver

Obsah článku

Chcete si požiadať v banke o hypotéku a neviete, aké dokumenty bude od vás žiadať? Pripravte sa na to, že na schválenie vašej hypotéky budete potrebovať niekoľko dôležitých dokladov. Závisí aj od toho, na aký účel si chcete hypotekárny úver zobrať.

 

Väčšina bánk si vyžaduje od žiadateľa aspoň dva doklady totožnosti: občiansky a vodičský preukaz, ale môžete sa preukázať aj pasom alebo kartičkou poistenca. Pripravte sa aj na to, že v niektorých prípadoch si banky budú pýtať výpis z vášho účtu s prehľadom príjmov aspoň za posledný polrok. Výpis z úverového registra si banka na základe vášho súhlasu zabezpečí sama. Ale poďme po poriadku.

 

Tri nevyhnutné doklady k hypotéke, ktoré by ste si mali pripraviť k podaniu žiadosti:

  • potvrdenie o pravidelnom príjme
  • doklady totožnosti
  • zakladaná nehnuteľnosť a účel hypotéky

 

Pripravte si doklad o mesačnom príjme

Na to, aby ste získali hypotéku v banke, musí byť splnený prvý predpoklad. Ako žiadateľ musíte banke preukázať svoj pravidelný mesačný príjem. Dobrá správa je, že banka pri schvaľovaní hypotéky akceptuje rôzne typy príjmov.

 

Ktoré typy príjmov banka akceptuje?

Príjem zo zamestnania

Ak pracujete ako zamestnanec, máte uzavretú pracovnú zmluvu na Slovensku a teda stále zamestnanie, takáto forma mesačného príjmu sa vám v banke dokladuje najjednoduchšie. Po podaní vašej žiadosti o hypotéku si vás vie banka hneď overiť nazretím do registra sociálnej poisťovne, čím zistí aj informácie ohľadne výšky vášho mesačného príjmu.

Banka od vás ako zamestnanca bude požadovať IČO zamestnávateľa, dátum začiatku pracovného pomeru a vašu priemernú mzdu. Ak patríte k štátnym zamestnancom, ktorí nie sú evidovaní v Sociálnej poisťovni (silové zložky a pod.) k žiadosti o úver budete musieť doložiť aj potvrdenie o príjme na tlačive banky a výpis z účtu s vašou vyplatenou mzdou za posledný polrok, prípadne rok.

V prípade, že ste zamestnaný v zahraničí, banka od vás určite bude požadovať pracovnú zmluvu, potvrdenie o príjme, výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledný polrok a vo väčšine prípadov aj vaše výplatné pásky.

 

Príjem z podnikania

Ak podnikáte, banky zvyknú akceptovať určité percento z tržieb za posledné zdaňovacie obdobie ako váš zisk. Takisto aj priebežné príjmy za predchádzajúce mesiace, ktoré vám prišli na účet. Pripravte sa na to, že banka od podnikateľa žiada potvrdenie z daňového úradu pre bankové účely, výkaz ziskov a strát/ účtovnú závierku, výpis z podnikateľského účtu za posledný polrok/ rok.

Banka si môže pri žiadosti o úver vyžiadať aj zmluvy o vašich spoluprácach a faktúry od vašich klientov alebo odberateľov.

 

Rodičovský príspevok

Poberáte rodičovský príspevok? V takom prípade je dobrou správou, že banky počítajú za príjem pre splácanie úveru aj rodičovský príspevok. Na to, aby ho akceptovali, si pripravte rodný list dieťaťa a potvrdenie z úradu práce a výpis z účtu s vyplateným rodičovským príspevkom.

 

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Ak vlastníte nehnuteľnosť, ktorú prenajímate (dom alebo byt), banka je schopná do istej miery prijať nájomné z nehnuteľnosti ako sekundárny zdroj vášho mesačného príjmu. Banke budete musieť vydokladovať nájomnú zmluvu, výpis z účtu, na ktorý prichádza mesačné nájomné a potvrdenie z daňového úradu/ DIČ kartičku.

 

Príjem doktorandského štipendia

Šancu na schválenie hypotekárneho úveru majú aj doktorandi. Banky zvyčajne doktorandské štipendium akceptujú ako zdroj príjmu a to v plnej výške. Ak ste doktorandom, ktorý chce požiadať o hypotéku, pripravte si potvrdenie o doktorandskom štúdiu, ktoré vám vydá fakulta a výpis z účtu so štipendiom za posledný polrok.

 

Dôchodok

V prípade, že ste dôchodca, si od vás banka bude žiadať potvrdenie o priznaní dôchodku (starobný, výsluhový, vdovský) a výpis z účtu s vyplateným dôchodkom za posledný polrok.

 

 

Akú nehnuteľnosť zakladáte?

Druhou nevyhnutnou súčasťou vašej žiadosti o úver je zakladaná nehnuteľnosť. Pozor, pretože slovenské banky akceptujú ako zábezpeku len nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Slovensku.

Navyše banke budete musieť vydokladovať znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti, titul nadobudnutia súčasného majiteľa.

Pamätajte na to, že súčasťou znaleckého posudku je aj list vlastníctva a kolaudačné rozhodnutie v prípade, ak ide o novostavbu. Ak je účelom úveru kúpa nehnuteľnosti, určite budete potrebovať kúpnu, rezervačnú alebo zmluvu o zmluve budúcej zmluvu. V poslednom rade nezabúdajte aj na poistnú zmluvu k zakladanej nehnuteľnosti.

V prípade, že zakladáte rodinný dom, bude skúmať aj prístupovú cestu a ak používate ako zábezpeku pozemok, pripravte si tzv. územno – plánovaciu informáciu o možnej výstavbe na pozemku.

 

 

Na aký účel žiadate o hypotéku?

Najbežnejšie si ľudia berú hypotéku na kúpu alebo nadobudnutie nehnuteľnosti. Hypotéka však môže slúžiť aj na rekonštrukciu, stavbu domu, splatenie iných úverov, na vysporiadanie majetku BSM/ dedičstva či iné účely. Pri tom – ktorom účele by ste mali myslieť na nasledovné.

 

  • Kúpa/ nadobudnutie nehnuteľnosti– pripravte si rezervačnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, prípadne kúpnu zmluvu a takisto budete potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz) predávajúceho

 

  • Rekonštrukcia domu/ bytu– ak sa chystáte rekonštruovať, banka po vás bude chcieť rozpočet jednotlivých položiek a nákladov určených na rekonštrukciu

 

Takisto záleží aj od rozsahu rekonštrukcie, či banka od vás bude požadovať aj stavebné povolenie alebo jej postačí ohlásenie stavby na stavebnom úrade. To všetko určuje stavebný zákon. Banke sa v znaleckom posudku dokladuje súčasný stav a následne fotografie po rekonštrukcii.

 

Sú aj banky, ktoré vám poskytnú úver za účelom rekonštrukcie aj na základe čestného vyhlásenia. V tom prípade nemusíte dokladovať rozpis stavebných prác, ani sa preukazovať bločkami či faktúrami. Stačí len čestné vyhlásenie a niekedy aj fotografie.

 

  • Stavba domu– pripravte si stavebné povolenie, projekt domu a rozpočet jednotlivých položiek na stavbu

 

Ak sa chystáte stavať, zrejme budete potrebovať dokladov najviac – zmluvu na výstavbu, geometrický plán, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu i rozpočet nákladov. To, aké doklady bude od vás požadovať banka, závisí najmä od toho, či ste už začali stavať z vlastných prostriedkov, alebo len máte pozemok, prípadne len potrebujete peniaze na kúpu pozemku, na ktorom budete stavať.

  • Splatenie iných úverov / konsolidácia – úverové zmluvy k vyplácaným úverom (hypotéka, spotrebný úver, kreditná karta, nebankovka, leasing)

 

  • Vysporiadania BSM/ dedičstva – banka si bude žiadať rozsudok súdu o rozvode alebo o dedičstve

 

V prípade, že by ste chceli niektoré uvedené účely kombinovať, je to možné, ale nie všetky banky kombináciu dokážu akceptovať. Ak žiadate o úver bez účelu, tzv. Americkú hypotéku, v takom prípade budete dokladovať banke mesačný príjem a nehnuteľnosť.

 

Refundácia hypotéky je u niektorých bánk možná

Niektoré banky vám dokážu spätne refundovať hypotéku a teda preplatiť vaše vlastné finančné prostriedky, ktoré ste použili na kúpu nehnuteľnosti, či iný účel.

 

A čo ďalej?

Zozbieranie všetkých potrebných dokladov môže byť prvým úspešným krokom k tomu, aby ste v banke požiadali o úver a úspešne ho získali. Žiadosť podávate priamo v banke, alebo vám ju môže spísať hypotekárny poradca a odniesť do banky na schválenie, čím ušetríte čas.

Po schválení hypotéky bankou vás čaká podpis dokumentácie. S bankou podpíšete úverovú zmluvu, záložnú zmluvu (majiteľ nehnuteľnosti), návrh na vklad záložného práva do katastra a ďalšie dokumenty podľa podmienok schválenej hypotéky.

 

TIP: Sledujte vždy aj tú časť Úverovej zmluvy, kde sú uvedené podmienky čerpania úveru.

 

Podpísaný návrh zaneste na vklad na kataster. Budete potrebovať aj záložné zmluvy a ďalšie dokumenty ako kúpnu zmluvu, stavebné povolenie, geometrický plán či znalecký posudok. Kataster vám nehnuteľnosť zapíše do 30 dní a vystaví vám list vlastníctva.

Po splnení všetkých podmienok môžete čerpať úver.

 

Dohodnite si termín a poraďte sa s expertom

Pokiaľ uvažujete o požiadanie hypotéky v banke a radi by ste ušetrili čas, s prípravou na úspešné získanie hypotéky vám môže poradiť aj finančný expert alebo hypotekárny poradca. Ak takého nepoznáte, napíšte mi do formuláru nižšie alebo si priamo dohodnite bezplatnú konzultáciu v mojom kalendári tu – https://calendly.com/patrikkunzo . Na konzultácii spoločne zanalyzujem vašu situáciu a porozprávame sa o všetkých možnostiach a rizikách pre získanie úveru.

 

 

FAQ – doklady k hypotéke – najčastejšie otázky

 

Ktoré doklady mi treba štandardne k podaniu žiadosti o hypotéku?

Okrem základných dokladov totožnosti sa pripravte aj na to, že banka od vás chce vydokladovaný príjem, potvrdenie o zakladanej nehnuteľnosti a chce vedieť, aký je účel hypotéky. S tým súvisia aj konkrétny ďalšie doklady.

Ako môžem preukázať svoju totožnosť?

Banka si vyžaduje aspoň dva doklady totožnosti – občiansky a vodičský preukaz, ale môže to byť aj pas alebo preukaz poistenca. Ak máte na Slovensku prechodný pobyt s povolením, vtedy si určite pripravte aj cestovný pas.

Ako môžem banke dokladovať svoj príjem?

Závisí od toho, aký druh príjmu máte. Ak ste zamestnanec, banky si overujú priemernú výšku príjmu cez Sociálnu poisťovňu elektronicky. Ak sa to banke nepodarí, následne si pýta potvrdenie o príjme. V prípade, že podnikáte, budete potrebovať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdenie z daňového úradu o nedlžení a výpisy z podnikateľského účtu za uplynulé mesiace. Banky akceptujú aj rodičovský príspevok, ktorý sa deklaruje úradom z práce. Ak ste na dôchodku a žiadate o úver, banke dokladujete potvrdením o priznaní dôchodku, ktorý vám vystaví Sociálna poisťovňa.

Ktoré doklady k hypotéke preukážu účel hypotéky?

Nadobudnutie nehnuteľnosti preukážete kúpnou zmluvou. Ak plánujete stavať, potrebujete stavebné povolenie. Ak chcete refinancovať nehnuteľnosť, v takom prípade sa banke preukážete pôvodnými úverovými a záložnými zmluvami.

Ako banka preverí zakladanú nehnuteľnosť?

Na ohodnotenie zakladanej nehnuteľnosti slúži znalecký posudok. Niektoré banky si dokážu niektoré typy nehnuteľností (najmä byty) oceniť interne na základe dodaných fotografií. Znalecký posudok pri nových úveroch môže byť starý do 12 mesiacov, pri refinančných hypotékach môže mať aj niekoľko rokov. Dĺžka veku posudku záleží už od konkrétnej banky.

Aké doklady budem potrebovať pri refinancovaní hypotéky?

Pripravte si znalecký posudok, potvrdenie o príjme (ak sa nedá overiť cez Sociálnu poisťovňu). Ak podnikáte, potrebujete dokladovať posledné daňové priznanie a potvrdenie z daňového úradu, že nemáte žiadne nedoplatky. Budete tiež potrebovať pôvodnú úverovú zmluvu, záložnú zmluvu a návrh na vklad záložného práva, potvrdenie o nesplatenej časti úveru (vydá vám ho súčasná banka) i kúpnu zmluvu, ktorou ste nadobudli nehnuteľnosť. Výpis z úverového registra na základe vášho súhlasu si banka zabezpečí sama. A budete tiež potrebovať súhlas súčasnej banky s predčasným splatením úveru a platobné inštrukcie od banky – kedy, akú sumu a na aký účet bude banka posielať.

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 20

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.