Pravidlá používania webu

Prosím, pozorne si prečítajte tieto pravidlá. Používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali,
pochopili a súhlasíte s týmito pravidlami.

Majiteľom a prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť Ekofinancie.sk, s.r.o. , so sídlom Maurerova 4, 040 22 Košice.

Všetky uvedené informácie na web stránke www.ekofinancie.sk majú informatívny charakter. Informácie uvedené v článkoch nie sú investičným ani žiadnym iným záväzným odporúčaním. Žiadne informácie nemôžu mať charakter odporúčania bez predošlej individuálnej konzultácie.

Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Beriete na vedomie, že časť obsahu môže podliehať autorským právam a nie je možné ho ďalej šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa stránky.

 

Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma Ekofinancie.sk, s.r.o. vyhlasuje, že časť obsahu je jej duševným vlastníctvom. Ďalej vyhlasuje, že je výrobcom a distribútorom textov na stránke www.ekofinancie.sk.

Autor diela spoločnosť Ekofinancie.sk,  s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Použitie tohto obsahu je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ekofinancie.sk, s.r.o.