Cenník pre klientov:

Konzultácie, sprostredkovanie produktov, riešenie poistných udalostí – bezplatne.

Vysvetlenie : Zákon č. 186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že finančný sprostredkovateľ získava províziu od finančnej inštitúcie za sprostredkovanie produktu alebo služby.