Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Návod ako nastaviť životné poistenie, aby plnilo svoj účel

Obsah článku

Oplatí sa mať dnes uzavretú životnú poistku? Ak áno, ako ju správne nastaviť a ktoré konkrétne pripoistenia si vybrať? Má zmysel poisťovať malé riziká alebo je lepšie sa zamerať iba na poistenie veľkých rizík? Pri vyberaní vhodného životného poistenia myslite najmä na to, aby ste v prípade vážnych zdravotných dôvodov alebo v dôsledku kritickej udalosti, kedy môže dôjsť na istý čas k výpadku vašich príjmov, mali krytý svoj životný štandard. Prečítajte si, ako nastaviť životné poistenie a čo všetko sa oplatí zvážiť kým sa definitívne rozhodnete.

Životná poistka často slúžila v minulosti ako sporenie, no dnes to už neplatí. Cieľom životného poistenia je, aby vás chránilo pred vážnymi alebo fatálnymi udalosťami a ich príčinami, ktoré by zásadne mohli ovplyvniť váš život alebo fungovanie vašej rodiny. Mali by ste ho mať nastavené v takej výške, aby ste si v prípade výpadku financií alebo niekoľkých mesačných príjmov, mohli udržať vašu doterajšiu životnú úroveň a zostávali krytí.

 

Mám kryť aj malé, či len veľké riziká?

Životné poistenie vám ponúka na výber desiatky ďalších pripoistení. Môžete ním kryť malé i veľké riziká. Medzi veľké riziká patria najmä diagnostikovanie vážnej choroby, trvalý následok úrazu, invalidita a smrť. Pravdepodobnosť, že v živote človeka nastanú, je často nižšia, ale ak niektorému z nich napokon dôjde, môžu vám spôsobiť značné finančné problémy a preto je dobré byť radšej pripravený.

Malé riziká sú najmä také, ktoré sú kompenzáciou na bolestné alebo bežné nepríjemné udalosti, avšak z dlhodobého hľadiska napokon nevedú k žiadnym fatálnym následkom. Pripoistenie denného odškodného pri bežnom úraze dnes nemá príliš veľký zmysel, keďže úrazy sú kryté v pripoistení práceneschopnosti (PN). Keďže dlhodobá PN môže niekedy ľuďom spôsobiť finančné problémy, popri štyroch veľkých rizikách sa oplatí porozmýšľať aj nad týmto pripoistením.

Ani poistenie hospitalizácie pri dnešnej jednodňovej chirurgii nedáva veľký význam. Samostatnú kapitolu tvoria pripoistenia ako oslobodenie od platenia v prípade trvalej invalidity, či poistenie chirurgického zákroku. V oboch prípadoch vám pri rizikovom poistení neplania úlohu a to ochrany seba a rodiny. Ak dostanete 500€ za operáciu srdca, poteší to, no nič nevyrieši.  Poďme sa však pozrieť lepšie na to, na čo myslieť pri nastavení životného poistenia.

 

Veľké riziká sú

▶️Úmrtie  ▶️Invalidita – čiastočná alebo trvalá  ▶️Kritické (vážne) choroby  ▶️Trvalé následky po úraze

 

Malé riziká sú

▶️Denná dávka pri bežnom úraze  ▶️Práceneschopnosť  ▶️Chirurgický zákrok  ▶️Hospitalizácia

 

Prečo sa oplatí v životnom poistení zamerať na veľké riziká?

Malé riziká môžu byť pre životné poisťovne problém. Vyvrtnutý členok, natrhnutý sval, malý úraz, bolesť chrbta spôsobujúca práceneschopnosť – to všetko sú poistné udalosti v prípade malých rizík. Keďže k takýmto situáciám dochádza často, postenie malých rizík vás môže stáť neprimerane veľa. Preto je na zvážení, či sa vám oplatí do životného poistenia zahrnúť aj liečenie malého úrazu alebo krátkodobú PN.

Niektorí ľudia poistenie malých rizík využívajú na špekulatívne čerpanie poistných plnení. Životné poisťovne však už dnes vedia odhaliť rôzne podvody. Je tiež dôležité, aby ste pri uzatváraní svojho životného poistenia vždy uvádzali aktuálne a pravdivé informácie o vašom zdravotnom stave. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti môže poisťovňa komunikovať s vaším lekárom, prípadne si vyžiadať kompletný výpis zo zdravotnej poisťovne a nepravdivá alebo nekompletná informácia vám môže iba skomplikovať situáciu pri výplate z poisťovne.

Poďme však späť k plneniu veľkých rizík životnými poisťovňami. Vo väčšine z nich je miera jeho plnenia na úrovni 100%. A to aj preto, že v takýchto prípadoch väčšinou nemožno životnú poisťovňu podviesť. Či už ide o diagnózu civilizačnej choroby alebo trvalý následok, jednoducho sa vždy dajú preukázať. Druhým dôvodom je aj rýchlosť poistného plnenia. Vďaka tomu, že je počet kritických chorôb alebo invalidít nižší, poisťovne nie sú zaťažené tisíckami hlásených škôd. Sú schopné poskytovať plnenie oveľa pružnejšie a rýchlejšie.

 

 

Poistenie úmrtia bez skúmania príčiny, z úrazu alebo autonehodou?

Nastavenie poistenia v prípade smrti je veľmi individuálne. Jeho cieľom je krytie živiteľa rodiny, prípadne člena domácnosti, ktorý má výrazný vplyv na finančný chod domácnosti.  Poistné krytie sa však môže nastaviť aj inak – pri dvojici poistených aj v pomere výšky ich príjmov.

Poistenie v prípade smrti teda kryje vašu rodinu a najbližších. Toto poistenie sa odporúča najmä vtedy, ak máte úverové záväzky alebo iné typy úverov alebo máte rodinu a ste hlavný živiteľ rodiny.

 

  • Poistenie hypotéky alebo iných úverov

Pri hypotéke hovoríme o tzv. hypo poistení, kde vás životná poisťovňa poistí podľa zvolenej varianty s klesajúcou sumou (približne kopíruje vývoj hypotéky) na úmrtie, invaliditu čiastočnú alebo trvalú, prípadne kritické choroby. Ideálnym riešením je poistiť si hypotéku na 100% výšky úveru, no minimálne odporúčam poistenie hypotéky na polovicu úveru.

 

  • Poistenie úmrtia bez skúmania príčiny

Jedným z najdôležitejších aspektov poistenia úmrtia je, aby sme boli poistení na tzv. akúkoľvek smrť. Nielen nehodou, či úrazom. Tým sa vyhneme najčastejšej možnosti neplnenia poistnej udalosti a tým je nesprávny zvolený typ poistenia úmrtia. Pozor aj na podmienky plnenia ako napríklad alkohol, preventívne prehliadky či mikrospánok.

Poistná suma by mala zohľadňovať pohrebné náklady, ktoré sa dnes pohybujú vo výške 5 až 7 000 eur a jedno až dvojročné obdobie nákladov na domácnosť. Ak máte druhý alebo tretí pilier, je to vašou výhodou. Nasporené suma je dedičná a preto ju môžeme brať ako časť poistnej sumy v životnom poistení.

 

  • Poistenie úmrtia z úrazu

Pravdepodobnosť úmrtia úrazom je štatisticky nižšia než 5%. Poistenie úmrtia úrazom je preto vhodné pre menšiu skupinu ľudí, ktorá aktívne pracuje v rizikovom odvetví. Ak pracujete duševne alebo v málo rizikovom prostredí, úmrtie úrazom je ešte menej pravdepodobné.

Ak zvažujete životné poistenie kvôli rizikovému zamestnaniu, poistnú sumu si zvoľte v kombinácii s akýmkoľvek úmrtím tak, aby smrť úrazom netvorila viac ako 50% celej poistnej sumy.

 

  • Poistenie úmrtia kvôli autonehode

V niektorých poisťovniach ako je napríklad NN ponúkajú poistenie rizika úmrtia ako bonus. A vedia prečo. Pravdepodobnosť úmrtia autonehodou je extrémne nízka. Podľa štatistík PZ SR v roku 2022 zomrelo pri tragickej autonehode 244 ľudí z celkového počtu 59 583. Toto číslo tvorí iba veľmi nízku pravdepodobnosť úmrtia okolo 0,4%.

Ak jazdíte niekoľko tisíc kilometrov mesačne, pre dobrý pocit si môžete poistiť riziko úmrtia pre autonehodu, no poistnú sumu vnímajte skôr len ako bonus na zmluve. Nezabudnite na poistenie akéhokoľvek úmrtia.

V prípade smrti sa peniaze následne vyplácajú oprávneným osobám, ktoré sú uvedené v zmluve. V prípade, že takáto osoba nie je v zmluve uvedená, životné poisťovňa postupuje podľa Občianskeho zákonníka a celá suma ide do dedičského konania.

 

 

Poistenie invalidity – má vôbec zmysel?

Poistenie invalidity je jedným z dôležitých pripoistení. Invaliditou končia nielen niektoré kritické ochorenia, ale súvisia s ňou aj problémy spojené s pohybovým aparátom. S invaliditou chodí ruka v ruke aj zníženie pracovnej schopnosti, čo výrazne zasahuje do života človeka i do jeho finančnej situácie.

Invalidita nie je nič príjemné, keďže človek je zrazu odkázaný na slabú štátnu podporu. Aj preto je dobré pripoistenie invalidity zvážiť. To sa môže vzťahovať nielen na možný vážny úraz, ale rovnako aj na vážnu chorobu. Napriek tomu veľa ľudí nemá toto pripoistenie zahrnuté vo svojej životnej poistke. Dôvodom je, že poistenie invalidity je jedným z najdrahších poistení.

Životné poisťovne poskytujú poistenie invalidity formou jednorazovej výplaty alebo formou mesačnej renty. Optimálne je, ak si poistíte akýkoľvek stupeň invalidity (od 40%) s jednorazovou výplatou na minimálne rok až dva roky príjmov. Dobrý riešením môže byť aj poistenie akejkoľvek invalidity s klesajúcou poistnou sumou na nadštandardnú poistnú sumu a zároveň pravidelné investovanie do ETF fondov. Aj v tomto prípade sa vždy vyplatí poradiť sa s odborníkom na životné poistenie, ktorý individuálne zohľadní vašu situáciu.

 

Aký je rozdiel medzi čiastočnou a trvalou invaliditou?

Invalidita sa určuje ako percentuálny pokles schopnosti sa zamestnať oproti plne zdravému človeku. To znamená, že ak máte zdravotné problémy, lekár určí, o koľko percent máte menšiu šancu získať zamestnanie v porovnaní so zdravým človekom. Čiastočná invalidita začína na 40 percentách a trvalá pri 70 percentách. Štatisticky sú 3/4 každý rok novopriznaných invalidov „len“ v čiastočnom pásme invalidity od 40 do 69%. 

 

 

Na čo je dobré poistenie kritických chorôb?

Medzi poistením kritických chorôb a poistením invalidity je istá spojitosť, no predsa sa tieto pripoistenia líšia. Poistenie kritických chorôb človeku slúži v prípade, ak mu diagnostikujú jednu z vážnych chorôb, ktorá je uvedená v zozname životnej poisťovne. Vtedy ho možno využiť na pokrytie nákladov, ktoré sú spojené s liečbou. V minulosti sa toto pripoistenie na zmluvách veľmi nevyskytovalo, no o to viac má dnes svoju dôležitosť.

 

Najčastejšími kritickými (vážnymi) chorobami v zozname poisťovní sú

▶️Srdcový infarkt   ▶️Náhla cievna mozgová príhoda  ▶️Rakovina  ▶️Zlyhanie obličiek  ▶️Slepota  ▶️Závažné psychické poruchy  ▶️. Skleróza multiplex  ▶️Strata reči  ▶️Ochrnutie  ▶️Alzheimerova a Parkinsonova choroba

 

Až takmer 80% všetkých poistných plnení je spôsobených štyrmi vážnymi chorobami – rakovina, infarkt, skleróza multiplex a mozgová porážka.

 

Ako nastaviť životné poistenie pri kritických (civilizačných) chorobách?

Poisťovne umožňujú rôzne pripoistenia civilizačných, a teda kritických chorôb. Rozdiel medzi nimi je skôr v počte krytých diagnóz. Zo súčasných štatistík vyplýva, že 6 ľudí zo 100 ochorie na rakovinu, ktorá patrí medzi najčastejšie kritické choroby. Medzi ďalšie možno zaradiť sklerózu multiplex, inkfart myokardu a ďalšie. Vo väčšine prípadov životné poisťovne evidujú poistné udalosti spôsobené týmito diagnózami a dobrou správou je, že ich všetky dokonca kryjú. Ako si teda nastaviť poistnú sumu pri poistení civilizačných chorôb? Ideálne sa odporúča nastaviť ju aspoň na 12-násobok mesačného príjmu klienta, no nie menej ako 12-tisíc eur. To je suma priemernej liečby rakoviny nad rámec platieb zo zdravotnej poisťovne.

 

Myslite aj na poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

Vážne úrazy môžu mať na náš život značný dopad. Životné poisťovne dnes ponúkajú trvalé následky úrazu s progresívnym plnením. To znamená, že čím má úraz väčší dopad na váš život, tým vyššie plnenie od poisťovne dostanete.

V prípade, že dôjde k úrazu, je vhodné, aby vám životná poisťovňa poskytla jednorazovú životnú kompenzáciu trvalých následkov. Dôvodom je, že neraz môžu viesť k dlhodobému zníženiu kvality vášho života. Poisťovne dnes ponúkajú poistenie trvalých následkov úrazu už  s tzv. progresívnym plnením. To zabezpečuje zohľadnenie vážnosti následkov úrazu.

 

Ako nastaviť životné poistenie pri trvalých následkov z úrazu?

Poistná suma pri poistení trvalých následkov úrazu by mala predstavovať priemerne 20 násobok čistej mzdy klienta. Štandardne sa poistná suma pohybuje v rozmedzí 20-tisíc až 50-tisíc eur. No aj v tomto prípade nastavenie životného poistenia s pripoistením trvalých následkov je u každého individuálne a závisí od rôznych ďalších faktorov.

 

 

Zvážte aj poistenie dlhodobej práceneschopnosti

V prípade, že sa rozhodnete pre poistenie práceneschopnosti, si volíte možnosť zabezpečenia, ak z nejakého dôvodu nebudete môcť pracovať alebo prídete o niekoľko pravidelných mesačných príjmov. Životné poistenie vám v takom prípade pomôže dorovnať rozdiel v príjme počas PN. Mali by ste brať do úvahy, že Sociálna poisťovňa vám počas PN bežne vyplatí nemocenskú dávku vo výške 55% hrubej mzdy a preto je vhodné, aby ste mohli pokles príjmu dorovnať zo životného poistenia. 

Ako nastaviť poistenie PN je preto výpočet medzi dávkou zo Sociálnej poisťovne a vaším príjmom, resp nutnými výdavkami. Štandardne sa pohybuje medzi 5 – 15€ za jeden deň pn-ky. 

Poistenie dennej dávky v prípade PN sa oplatí najmä tým, ktorých mesačné výdavky sú vyššie než je ich výška nemocenskej dávky (55% z hrubej mzdy). Poisťovne pritom ponúkajú  niekoľko možností tohto pripoistenia. Rozdiel medzi nimi spočíva v dĺžke karenčnej doby (t.j. minimálne doba, počas ktorej musí byť klient na PN, aby mal nárok na poistné plnenie) alebo v spôsobe vyplácania. V prípade PN tak môže byť denná dávka vyplácaná od prvého dňa spätne, pokiaľ dĺžka PN dosiahne karenčnú dobu. Takisto môže byť vyplácaná len od dňa minimálnej dĺžky karenčnej doby smerom dopredu.

Rizikové životné poistenie má možností a variant samozrejme oveľa viac. Pri výbere životného poistenia si preto vždy porovnajte životné poistenie v jednotlivých životných poisťovniach. Správne nastaviť životné poistenie je komplexný pohľad na váš aktuálny stav a preto je vždy lepšie, ak sa ohľadne poistenia jednotlivých odporúčaných rizík poradíte vopred. Na záver si zhrňme ešte pár dôležitých otázok.

 

 

·        Koľko stojí kvalitne nastavené životné poistenie?

Ak vás zaujíma konkrétna cena životného poistenia, tá sa odvíja od mnohých faktorov. Väčšinou sa však dobre nastavené životné poistenie pohybuje na úrovni 3 až 5% čistej mzdy. Tu však platí, že každý má iné povolanie, príjem alebo vek. Niekto žije sám, iný má rodinu a hypotéku, niekto trpí chronickou chorobou, čím sa bude líšiť aj výška poistných súm pri jednotlivých pripoisteniach.

·        Ktoré poisťovne majú najlepšie životné poistenie?

Nedá sa všeobecne povedať, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie alebo najlacnejšie životné poistenie. Každé má isté výhody alebo nevýhody v poistení.

·        Môžem poistiť viaceré osoby na jednu zmluvu?

Pokiaľ chcete poistiť nielen seba, ale aj ďalších rodinných príslušníkov, oplatí sa vám poistiť viacero osôb na jednu zmluvu. Ušetríte tak na administratívnych poplatkoch a dokonca získate výraznú zľavu z výšky poistného

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 6

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.