Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Ako životné poisťovne odhaľujú poistné podvody?

Obsah článku

Čoraz viac ľudí si uzatvára životné poistenie na krytie rizík v neistých časoch. To má svoj veľký význam, ak klientovi vyplýva riziko úrazu z charakteru práce alebo voľnočasových aktivít. Prípadne, ak sa chce poistiť pre možnosť dostatočnej rezervy v prípade úrazu, vážnej choroby alebo dlhodobej práce neschopnosti. Nájdu sa však aj takí, ktorí životné poistenie neváhajú zneužiť na poistný podvod.

 

#Pozor, životné poisťovne už dnes na nich vedia veľmi rýchlo prísť.

V zdravotnom dotazníku životnej poisťovne uvádzajte pravdu

Životné poisťovne sa pred poistnými podvodmi vedia dobre chrániť. Možno málokto vie, že za poistné podvody dnes hrozia trestné sadzby od 1 do 12 rokov a to aj v štádiu pokusu.

Nie každý poistný podvod je však zo strany klienta úmyselný, hoci by sa tak mohol klasifikovať. Napríklad, ak klient nevyplní všetky údaje v zdravotnom dotazníku pri uzatváraní poistnej zmluvy. Preto je dôležité, aby ste vždy zodpovedali všetky otázky poisťovne.

Niekedy sa stane, že klient nepovažuje informácie spred pár rokov za dôležité, pretože sa úraz alebo choroba prihodili už dávno. Hoci by to poisťovňa mohla klasifikovať ako poistný podvod, v tomto prípade nemusí pristupovať tak prísne.

 

#Pamätajte si však, že poistné podmienky klientovi diktujú, aby všetky informácie uvádzal komplexne a pravdivo.

 

Za neúmyselné poistné podvody by sa takisto mohlo považovať, ak lekár pri zranení uvedie iný dej, než samotný klient. Likvidátor na to hneď reaguje. Stáva sa, že lekár sa na to pozerá inak a v zdravotnej dokumentácii nepovažuje za dôležité uvádzať dej dopodrobna, pretože nevie, že klient si chce poistný prípad uplatniť v poisťovni. V takomto prípade je v tom klient nevinne. Stačí, že zájde za doktorom a fakty sa v dokumentácii uvedú na správnu mieru.

Životná poisťovňa sa vždy všetko dozvie

Klienti sa niekedy obávajú, že ak uvedú nejaké konkrétne ochorenie alebo úraz do zdravotného dotazníka, pri vstupe do životnej poisťovne dostanú na neho výluku. Nie je to tak. Ak nejde o záväzné ochorenie alebo už prebiehajúcu dlhodobú liečbu, poisťovňa by nemala uplatňovať žiadne obmedzenia. Poisťovňa sa vyjadrí, či vám riziká bude kryť alebo nie a vy budete mať korektný vzťah.

poistne-podvody-lekárska-dokumentacia

Ľudia si často neuvedomujú, že ak neuvedú všetky fakty pri vzniku poistnej zmluvy a dôjde k nejakej konkrétnej poistnej udalosti, životná poisťovňa príde do styku s kompletnou zdravotnou dokumentáciou, kde sa nachádza celá anamnéza klienta. Ak teda pri vstupe do životnej poisťovne zamlčíte nejaké choroby alebo úrazy, likvidátor sa to v 90% tak či tak dozvie zo zdravotnej dokumentácie.

Pre životné poisťovne dnes už nie je dôležité zaoberať sa úrazmi spred 20 rokov. V súčasných zdravotných dotazníkoch sa väčšinou pýtajú na históriu ochorení alebo úrazov v istom časovom rozmedzí, kde klient spätne uvádza zdravotný stav. Ideálne však je, ak si spomeniete na všetky ochorenia a úrazy, na ktoré sa životná poisťovňa v danom časovom období pýta.

Niektoré úrazy zanechávajú následok a je dôležité, aby to poisťovňa vedela. Napríklad v prípade zlomeniny kĺbov, až v 90% zanechávajú nejaký následok, aj keď sa to nemusí prejaviť rok alebo dva po úraze. Niekedy sa aj zo starého poškodenia kĺbu môže vynoriť chronická choroba, aj preto je dôležité, aby aj tieto fakty vaša poisťovňa vedela.

 

Pozor na úmyselné podvody, poisťovňa na to príde

Zo strany ľudí, žiaľ, existujú aj úmyselné poistné podvody. Najčastejšie k nim dochádza pri nahlasovaní poistnej udalosti a pri ich odhalení hrozia klientom vysoké trestné sadzby (3 až 10 rokov). Na poistnom trhu by sme mohli nájsť veľa rôznych príbehov, čo všetko dokážu ľudia urobiť, aby sa dostali k peniazom zo svojej životnej poistky.

 

#Najbežnejšie sú tie, kedy lekár bez dôvodu predĺži pacientovi pracovnú neschopnosť (PN) alebo mu vystaví lekársku správu po úraze, ktorý sa vôbec nestal.

 

Ak sa však pacientovi a lekárovi dokáže vina, hrozia im trestné postihy. V takomto prípade ide jednoznačne o poisťovací podvod, v rámci ktorého dokonca lekár môže prísť o lekársku licenciu.

Veľmi známy je prípad v susednej Českej republike i na Slovensku, kedy odhalili veľkú skupinu lekárov a klientov, ktorí napáchali niekoľko miliónové škody životným poisťovniam. Vytvárali fiktívne zdravotné dokumentácie a klienti nahlasovali fiktívne úrazy a PN. V tejto kauze padali oveľa vyššie trestné sadzby.

 

Ako životné poisťovne odhaľujú poistné podvody?

Poistným podvodom, kedy klient úmyselne podvádza tým, že prepíše dátum v zdravotnej dokumentácii alebo si vymyslí úraz, sa však životné poisťovne nevyhnú. Budú tu vždy a ľudia ich robia na celom svete, aby sa rýchlo dostali k peniazom. Dnes možno povedať, že v Českej republike je oproti Slovensku menej prípadov aj vďaka prevencii. Životné poisťovne na Slovensku viac šetria konkrétne poistné udalosti, zdravotné dokumentácie i úrazový dej.

 

#Životné poisťovne majú špeciálne tímy a oddelenia boja proti poistným podvodom, ktoré sa zaoberajú ich prevenciou a vyšetrovaním. Prvý, kto zvyčajne upozorňuje na poistný podvod, býva likvidátor.

 

Ten musí byť obzvlášť všímavý a sledovať rôzne impulzy. Dokáže sa veľmi dobre vyznať a orientovať v dokladoch zdravotnej dokumentácie. Ak mu nesedia dátumy alebo priebeh liečby, upozorní na to. Napokon ľudia sú dnes schopní bielítkom vybieliť dátum v zdravotnej dokumentácii a neuvedomujú si, že poisťovňa na to ľahko príde.

Životné poisťovne medzi sebou pri odhaľovaní poistných podvodov navzájom spolupracujú. Na Slovensku existuje Slovenská asociácia poisťovní i platforma na výmenu informácií medzi poisťovňami – Register poistných udalostí (RPU). Ide o nástroj, do ktorého sa môže pozrieť každý likvidátor. Hoci v ňom nemožno nájsť podrobné informácie o klientovi, zo systému sa možno dozvedieť, kde uplatnil svoje poistné udalosti alebo či mu už v minulosti bola vypovedaná zmluva. Register teda môže pracovníka životnej poisťovne upozorniť na viac poistných udalostí podobného charakteru, čo môže byť podozrivé.

V Českej republike sa už poisťovniam podarilo dostať ďalej. Česká asociácia poisťovní pracuje s aplikáciou SWIPE2, v ktorej si všetky životné poisťovne na českom trhu zdieľajú informácie o českých klientoch. Ak si teda potrebujú overiť klienta, v systéme nájdu aj podrobné informácie, či už v minulosti zaznamenali podozrenie na poistný podvod alebo či sa s nejakým podobným prípadom prihlásil. Dokonca môžu osloviť konkrétne zdravotné zariadenie, či v ňom bol klient skutočne evidovaný a či sa v konkrétnej nemocnici liečil. Aj vďaka tomu sa stáva, že životná poisťovňa vypovie poistnú zmluvu svojim klientom.

Životným poisťovniam sa počas zimného obdobia kopia poistné udalosti, kedy sú mnohí živnostníci PN kvôli chrbtici. V posledných rokoch ide o najviac sledované ochorenie likvidátorom. Aj v tomto prípade platí, že ak trpíte podobnými problémami, uvádzajte ich už pred samotným začiatkom poistenia do zdravotného dotazníka.

Likvidátorovi často nahlasované úrazy podobného charakteru neuniknú, pretože sú už na prvý pohľad podozrivé. Ak poisťovňa zistí, že išlo o poistný podvod, v závislosti od jeho výšky môže prípad skončiť trestným oznámením. V prípade vyšších škôd klientovi príde rozhodnutie súdu o náhrade škody.

Poistne-podvody-na-ktore-sa-vzdy-pride

Čo považuje životná poisťovňa za úraz?

Úrazové poistenie býva jedným z najrozšírenejších poistných krytí, ktoré si ľudia poisťujú. Nemusí vám však postačiť v prípade najťažších zdravotných ťažkostí. Pozrime sa, čo sa v poisťovníctve považuje za úraz.

V minulosti bol pojem úraz v súvislosti s poistením definovaný zákonom. Poisťovňa tak bola povinná vyplatiť poistné plnenie v prípade úrazu, ktorý klientovi vznikol neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily. Prípadne, ak bolo poistenému neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarení, elektrického prúdu a jedov spôsobené telesné poškodenie.

Aj z toho vyplýva, že za úraz možno považovať pošmyknutie na ľadovom neupravenom chodníku, pošmyknutie na schodoch alebo, ak náhle spadnete do jamy a zlomíte si nohu.

V súčasnosti žiadna zákonom stanovená definícia úrazu neexistuje a každá poisťovňa si ho definuje individuálne. Preto si radšej vždy preštudujte v poistných podmienkach, čo vaša poisťovňa považuje za úraz.

 

poistny-podvod-pri-uraze

 

Diskutabilná je najmä časť, ktorá hovorí o dôsledku pôsobenia vlastnej sily. Ak si v posilňovni natrhnete sval alebo ho preťažíte, poisťovňa to častokrát nepovažuje za úrazový dej. A to aj z toho dôvodu, že úraz sa definuje ako nepredvídateľná udalosť, pričom v posilňovni cvičíte vedome a sami viete, akú záťaž si môžete v danej situácii naložiť.

U každého platí iná pravdepodobnosť úrazu alebo jeho vážnosti. Závisí to najmä od charakteru jeho práce alebo činnosti, ktorú vykonáva v práci alebo vo voľnom čase. Ak niekto pracuje v kancelárii, je menej rizikový, než stavebný robotník, ktorý pracuje vo výškach alebo policajný pyrotechnik.

Hovorí sa, že najväčším mínusom životného poistenie je, keď ho nemáme. Najmä vtedy, ak sa nám v živote vyskytne vážna situácia, ktorú už nejde zvrátiť. Preto, ak uvažujete nad životnou poistkou a nie ste si istí, či zvoliť iba úrazové poistenie alebo aj iné poistné krytie, poraďte sa vopred s odborníkom na životné poistenie a vopred si preštudujte podmienky jednotlivých poisťovní. Také úrazové poistenie napríklad nekryje poisteného v prípade choroby. Jediný prípad, kedy by mohlo dôjsť k plneniu úrazového poistenia v prípade choroby je, ak by chorobu vyvolal predchádzajúci úraz. Aj to však platí iba v niektorých poisťovniach.

Máte otázky k úrazovému poisteniu? Napíšte mi do formulára nižšie alebo na patrik@ekofinancie.sk.

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 5

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.