fbpx

Veľké porovnanie životného poistenia 7 najväčších slovenských poisťovní

Obsah článku

Životné poistenie v minulosti mnohí využívali na sporenie. Dnes už poistka neslúži na sporenie, ale na krytie rizík, či už v prípade vážnych chorôb alebo ju môžeme využiť aj na krytie hypotéky. Porovnanie životného poistenia vám ukáže, ktoré poistenie si však vybrať, aby vám čo najviac vyhovovalo a pokrývalo všetko, čo potrebujete.

 

Hovorí sa, že najväčším mínusom životného poistenie je, keď ho nemáme. Najmä vtedy, ak sa nám v živote vyskytne vážna situácia, ktorú už nejde zvrátiť. Životné poistenie za uplynulé roky prešlo veľkými zmenami. Neslúži už iba na sporenie, ktoré sa ukázalo ako pridrahé, ale ľudia si dnes čoraz viac uvedomujú jeho prínos najmä v prípade vážnych chorôb alebo krytia hypotéky.

 

Každá kvalitná zmluva na životnú poistku by mala obsahovať poistenie nasledovných rizík:

 • kritické choroby
 • invalidita
 • trvalé následky z úrazu
 • úmrtie z akejkoľvek príčiny

 

Ak chcete mať kryté iba tieto vážne riziká, pripoistenie PN môžete pokojne vynechať.

Nezabudnite však, že veľmi dôležité je aj nastavenie poistných súm, ktoré si môžete prejsť s akýmkoľvek skúseným expertom na financie. A to aj v prípade, že životnú poistku už uzavretú máte a potrebujete sa presvedčiť, či je v nej všetko nastavené správne.

Životné poistenie patrí medzi jeden z najzložitejších finančných produktov. Nečudo, že rozdiely medzi poistkami a poisťovňami sú často rôzne a jasne viditeľné. Líšia sa nielen v cene, ale neraz aj v podmienkach nastavených poistných zmlúv a pre mnohých ľudí je neraz náročné sa v nich zorientovať. Mať dobrého poradcu, ktorý sa vyzná v ponuke životných poistiek na trhu, je iba výhodou. Vie si vás totiž vypočuť, zanalyzovať vašu situáciu a poradiť vám, čo by vo vašom životnom poistení určite nemalo chýbať alebo naopak, čo je v ňom zbytočné a príliš drahé.

Či už si vyberáte vhodné životné poistenie alebo už nejaké máte, vždy myslite na to, že ide o jeden z finančných produktov, na ktorom dokážete veľa ušetriť. Navyše pandémia za posledné obdobie ukázala, aké je výhodné ho mať.

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý typ životného poistenia si vybrať alebo prehodnocujete, či to, ktoré máte, je určené vám, pomôže vám porovnanie 7 najčastejšie ponúkaných životných poistení, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne.

 

Porovnanie životného poistenia – výhody a nevýhody

 

Životné poistenia som porovnal na základe poistných podmienok, technických parametrov a zhrnul som ich výhody a nevýhody, aby ste si dokázali vytvoriť rýchly prehľad. Pri porovnaní som sa sústredil aj na konkurenčné výhody poisťovní.

 

Allianz Šťastný Život – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia Allianz

 • Životné poistenie môžete uzatvoriť až do 80. roku života, pričom má trvanie do veku 85 rokov
 • Pri najčastejších typoch rakoviny – nádor hrubého čreva, prsníka, tela a krčka maternice, vaječníka, konečníka, prostaty alebo semenníkov poisťovňa vypláca až dvojnásobok poistnej sumy (maximálne do 190 000 eur)
 • Väčšinu poistných udalostí poisťovňa spracuje do 2 pracovných dní
 • Poisťovňa poskytuje poistné krytie aj pri extrémnych leteckých športoch v prípade úmrtia úrazom a trvalých následkov z úrazu
 • Poisťovňa vypláca dvojnásobné plnenie práceneschopnosti v prípade rakoviny, pričom čakacia doba je iba 2 mesiace

 

Nevýhody životného poistenia Allianz

 • Aj napriek novým zľavám vo výške 20%, ide o drahší produkt. Na to, aby ste zľavu získali, potrebujete zaplatiť viac ako 700 eur ročne za poistenie
 • Platíte najvyššie minimálne mesačné poistné v sume 25 eur
 • Čakacia doba pri poistení invalidity je jedna z najdlhších, a to až 24 mesiacov
 • V prípade poistenia práceneschopnosti sa výška poistného postupne navyšuje (platba za poistenie) a môže po čase dosiahnuť aj dvoj či trojnásobok
 • Čakacia doba pri rizikovom tehotenstve je až 12 mesiacov a pri kritických chorobách je aktuálne najdlhšia – až 6 mesiacov

 

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Aktualita: S účinnosťou od 1.6.2022 zavádza poisťovňa v rámci uzatvárania zmlúv životného poistenia možnosť akceptácie čakacích dôb od iného poisťovateľa na území Slovenskej republiky, pre nasledovné vybrané poistenia: invalidita, kritické choroby, chirurgický zákrok.

 

UNIQA (AXA) Active Life – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia UNIQA (AXA)

 • AXA je jediná poisťovňa, ktorej plnenie v prípade trvalých následkov úrazu začína už na 5%. Deväť z desiatich prípadov poistných plnení je do výšky 10%
 • Nie je určená výška minimálneho poistného. Ak sa potrebujete poistiť iba v prípade úrazu a rozhodnete sa platiť poistné v hodnote 3 eurá, poisťovňa to akceptuje
 • Poisťovňa ponúka najviac zliav na trhu – napríklad BMI, za výšku platby, v prípade nefajčenia alebo, ak už máte uzatvorenú zmluvu v spoločnosti AXA
 • Živnostníci nemajú žiadne prirážky pri poistení práceneschopnosti a maximálna dávka predstavuje 20 euro na deň bez toho, aby poisťovňa skúmala váš príjem
 • Čakacia doba pri vážnych chorobách je iba 3 mesiace

 

Nevýhody životného poistenia UNIQA (AXA)

 • V súčasnosti bude spoločnosť AXA v celej strednej Európe pod novým subjektom UNIQA poisťovňa
 • Bonusové krytie v zmluve je viazané na pravidelné preventívne prehliadky, minimálne raz za tri roky. Poisťovňa to skúma pri poistnej udalosti a ak sa ňou nepreukážete, zaplatí vám nižšiu sumu
 • Pri bežnom úraze, pri ktorom došlo k viacerým následkom, poisťovňa prepláca iba najvážnejší z nich
 • V prípade, ak fajčíte alebo máte BMI mimo hodnoty 19 – 27, počítajte s výraznými cenovými prirážkami k poisteniam ako sú napríklad invalidita alebo vážne choroby
 • Druhá najdlhšia čakacia doba na trhu v prípade práceneschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva je až 18 mesiacov

 

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

 

Generali La Vita – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia Generali

 • Poisťovňa umožňuje jednoduché nahlasovanie poistných udalostí a expresne rýchle zaslanie poistného plnenia na váš účet. Väčšinu plnení posiela na účet klienta do 48 hodín
 • Môžete si zvoliť rozdielne poistné sumy v prípade čiastočnej invalidity nad 40%, resp. plnej invalidity nad 70%
 • Viacnásobné plnenie v prípade vážnej choroby až do výšky 3,6 násobku poistnej sumy
 • V prípade, že si vyskúšate adrenalínový šport, poisťovňa vám v prípade nehody vyplatí dohodnutú sumu, ale musíte jej o tom dať vopred vedieť. Dokáže vám dať výnimku až na 21 dní v roku
 • Ak ste manažér, zdravotník alebo právnik, máte možnosť uzavrieť unikátne poistenie výlučne na tieto profesie. Môžete poistiť aj vyhorenie, infarkt alebo ochorenie zo stresu

 

Nevýhody životného poistenia Generali

 • Pri poistení práceneschopnosti je obmedzená doba poistenia na 2 roky s automatickým predlžovaním poistenia o ďalšie dva roky. V prípade, ak bude klient čerpať dlhodobú PN, poisťovňa mu nemusí predĺžiť dobu poistenia a tým pádom poistenie zanikne po dvoch rokoch
 • Poisťovňa pri vstupe do poistenia pri vyšších poistných sumách overuje príjem klienta
 • V prípade ochorenia chrbtice alebo kĺbov, poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba 1x za celé obdobie poistenia
 • Poisťovňa prísnejšie posudzuje zdravotný stav klienta
 • Za svoje služby si necháva zaplatiť a v niektorých prípadoch sú cenovo takmer na úrovni Allianz poisťovne

 

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

 

Metlife Trendlife – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia Metlife

 • Poisťovňa pri uzatváraní poistenia vychádza z reálneho veku poistenca
 • Nízke minimálne mesačné poistné – platby do poistenia na úrovni od 6 eur a pri  platbe 480€ ročne do poistenia získavate maximálnu zľavu
 • Čakacia doba pri poistení práceneschopnosti je iba 2 mesiace a pri vážnych chorobách 3 mesiace
 • Pri vážnych chorobách vám poisťovňa dokáže vyplatiť až 5 násobok dohodnutej poistnej sumy
 • Pri poistení invalidity máte možnosť zvoliť si inú poistnú sumu v prípade čiastočnej alebo plnej invalidity

  

Nevýhody životného poistenia Metlife

 • Neposkytuje plnenie v prípade čiastočnej invalidity na duševné choroby, ktoré sú treťou najčastejšou príčinou invalidity
 • Pri jednorazovej výplate invalidity rozdeľuje poistné plnenie na dve splátky: prvú okamžite po schválení invalidity, druhú až po prehodnotení po roku
 • Čakacia doba v prípade práceneschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva je najdlhšia a to až 2 roky
 • Pri infarkte myokardu môže trvať až 3 mesiace, kým vám vyplatia poistné plnenie. Záleží od závažnosti ochorenia
 • Platba za poistenie invalidity s rentovou výplatou nezaniká a musíte ju platiť aj počas poberania danej dávky

 

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

 

NN Partner – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia NN

 • Ponúka možnosť zvoliť si rovnaké sadzby po celú dobu (fixné) alebo variabilné, ktoré sa rokmi navyšujú
 • Poistenie smrti je najlacnejšie zo všetkých porovnávaných poisťovní
 • Poisťovňa neuplatňuje prirážky za rizikové povolanie pri poistení invalidity a práceneschopnosti
 • Kritické ochorenia má najrozsiahlejšie na našom trhu, napriek tomu väčšina z nich má len čiastočné plnenie do 20%. Opakom je terminálne štádium, kde vypláca až 150% dohodnutej sumy
 • Ponúka rozšírený zoznam vážnych chorôb na „cestovateľské choroby“ ako je napríklad Malária, žltá zimnica či horúčka Dengue. Poistné plnenie je čiastočné a to maximálne 20% poistnej sumy

 

Nevýhody životného poistenia NN 

 • Nemajú poistenia invalidity s možnosťou mesačnej alebo ročnej renty
 • Výrazné obmedzenia pri poistení práceneschopnosti ako napríklad úplná výluka pri chorobe chrbtice
 • Pri poistení práceneschopnosti pre prípad rizikového tehotenstva nastavila limit, za ktoré dni vám vyplatí dávku (a to len 21 dní)
 • Prísne posudzovanie v prípade, že nenahlásite včas poistnú udalosť. Poisťovňa reálne odmieta plniť tieto udalosti
 • Pri bežných úrazoch, ktoré nastali pri jednej udalosti, plnia len najvážnejšiu z nich

 

Dôležité info:  od 1.1.2022 poisťovňa zrušila čakaciu dobu pri poistení invalidity (predtým 18 mesiacov) na všetkých nových aj starších zmluvách pod názvom NN Partner, resp. NN Plan.

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

Aktualita: Od 1. júla 2022 ruší poisťovňa čakaciu dobu na poistení hospitalizácie.

 

Uniqa UNIQÁT Risk – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia Uniqa

 • Viacnásobné plnenie v prípade vážnej choroby až do výšky 5 násobku poistnej sumy
 • Poistné krytie pri práceneschopnosti pre pracujúcich v Rakúsku, Nemecku a ČR
 • Pri poistení úmrtia a invalidity má klient v terminálnom štádiu právo na preddavok výplaty poistnej udalosti do výšky 30% z poistenej sumy, max. 15 000 eur
 • Prijímajú do poistenia aj klientov s vážnejšími diagnózami v minulosti ako napríklad rakovina, za predpokladu aktuálne stabilného zdravotného stavu
 • Vďaka akvizícii s AXA poisťovňou sa spoločnosť UNIQA stabilizovala a potvrdila štvrtú pozíciu na trhu

 

Nevýhody životného poistenia Uniqa

 • V prípade, že fajčíte, počítajte s vysokými cenovými prirážkami
 • V súčasnosti jedna z najdrahších poisťovní na trhu
 • Diagnóza rakoviny in situ je platená poisťovňou len v prípade operačného zákroku a aj to len v prípade rakoviny pohlavných orgánov

 

Hodnotenie:

 

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

 

Najčastejšie poistenie ponúkané bankou – Životné poistenie Život od Slovenskej sporiteľne

Aj keď nejde o klasické rizikové poistenie, zaradil som ho sem z dôvodu, že sa pomerne často využíva v jednej z najväčších bánk na Slovensku. Poistenie od Kooperativy – Život nie je rizikovým životným poistením, ale poistením so sporením.

 

Kooperativa Život – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Výhody životného poistenia Kooperativa

 • Ide o produkt vhodný pre vážne chorých alebo pri vážnych diagnózach v minulosti. Ak ste ochotný čakať dva roky, poisťovňa vás poistí bez ohľadu na váš súčasný a minulý zdravotný stav. Čakacia doba dvoch rokov sa uplatňuje od začiatku zmluvy
 • Cena samotnej rizikovej zložky môže byť nižšia ako u konkurencie, avšak za cenu nižšej kvality poistenia
 • V niektorých prípadoch vám dokáže ako tzv. cros-selingový produkt znížiť sadzbu na hypotéke alebo spotrebnom úvere
 • Základný produkt s nižšou cenou
 • Najvyšší limit na trhu na poistenie smrti bez upisovania zdravotného stavu – čakacia doba je 2 roky

 

 

Nevýhody životného poistenia Kooperativa

 • Nie je možné si uzavrieť poistenie bez zbytočného sporenia, resp. investovania
 • Pri trvalých následkoch pri úraze vám poisťovňa zaplatí až vtedy, ak je úraz nad 19% z oceňovacej tabuľky. Môže sa tak ľahko stať, že ak napríklad pri úraze stratíte jednu obličku, poisťovňa vám nevyplatí nič. Dokonca ani pri strate dvoch prstov na ruke
 • Pri vážnych diagnózach má v portfóliu poistenia iba tri civilizačné choroby – rakovina, infarkt a mozgová porážka
 • V podmienkach má výluku v dôsledku pandémie a epidémie. V praxi to znamená, že neplní diagnózy plynúce ani z Covid 19.Aktualizácia: Poisťovňa sa zaviazala verejným prísľubom, že v prípade pandémie Covid 19 nebude aplikovať danú výluku.
 • Ak podpíšete vyhlásenie o zdravotnom stave, platí pre vás množstvo výluk. Najmä, ak ste mali v minulosti nejaké ochorenia

Hodnotenie:

 

Youplus 4Uporovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Poisťovňu Youplus som zatiaľ nehodnotil. Na slovenský trh vstúpila iba pred rokom a zatiaľ o nej nemáme reálne dáta a informácie, ako sa poisťovňa stavia k poistným plneniam pri vážnych chorobách a úrazoch. Poisťovňa sa zatiaľ profiluje na jednu z najviac dostupných alternatív, ktorá sa sústredí na štatisticky najkritickejšie udalosti v živote človeka. Veľmi prísne však prihliada aj na zdravý životný štýl a minulé diagnózy, čomu zodpovedá aj konečná cena poistenia.

 

Životné poistenie je na desiatky rokov, vždy sa poraďte s odborníkom

Nikto z nás nemá rovnakú životnú situáciu alebo zdravotný stav. Aj preto je dobré individuálne zvážiť, v ktorej poisťovni sa poistiť alebo akú životnú poistku si vybrať. Každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a postupy, ktoré je dôležité poznať predtým, než uzatvoríte zmluvu.

Treba mať na pamäti, že poistenie uzatvárane na desiatky rokov. Aj preto je dôležitý samotný výber poisťovne. Žiadna totiž neponúka iba samé výhody.

Odporúčam vám preto vždy sa poradiť s odborníkom, ktorý sa v životných poistkách vyzná. Ak máte záujem o konzultáciu a chcete sa poradiť ohľadne životného poistenia, napíšte mi cez kontaktný formulár alebo si dohodnite konzultáciu priamo v mojom kalendári.

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 185

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.