Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Veľké porovnanie životného poistenia 10 najväčších poisťovní

Obsah článku

Životné poistenie v minulosti mnohí využívali na sporenie. Dnes už poistka neslúži na sporenie, ale na krytie rizík, či už v prípade vážnych chorôb alebo ju môžeme využiť aj na krytie hypotéky. Porovnanie životného poistenia vám ukáže, ktoré poistenie si však vybrať, aby vám čo najviac vyhovovalo a pokrývalo všetko, čo potrebujete.

 

Pred porovnaním životného poistenia sa pozrite, čo by mala kvalitná zmluva životného poistenia obsahovať:

  • kritické choroby – najčastejšie civilizačné choroby
  • invalidita – čiastočná alebo plná bez ohľadu na to, či nastane chorobou alebo úrazom
  • trvalé následky z úrazu – úraz s trvalými následkami
  • úmrtie z akejkoľvek príčiny – bez ohľadu na to, či nastane chorobou alebo úrazom

 

Životné poistenie patrí medzi jeden z najzložitejších finančných produktov. Rozdiely medzi v produktoch poisťovní nie sú často jasne viditeľné. Líšia sa nielen v cene, ale neraz aj v podmienkach nastavených poistných zmlúv a pre mnohých ľudí je neraz náročné sa v nich zorientovať.

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý typ životného poistenia si vybrať alebo prehodnocujete, či to, ktoré máte, je určené vám, pomôže vám porovnanie 10 najčastejšie ponúkaných životných poistení, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne.

 

Porovnanie životného poistenia – výhody a nevýhody

Porovnal som najlepšie životné poistenie ponúkané v SR na základe poistných podmienok, technických parametrov a zhrnul som ich výhody a nevýhody, aby ste si dokázali vytvoriť rýchly prehľad. Pri porovnaní som sa sústredil aj na jednotlivé konkurenčné výhody poisťovní. Porovnanie životného poistenie aktualizujem pravidelne niekoľkokrát do roka, aby ste mali vždy prehľad, čo daná poisťovňa ponúka.

Prehľad je zoradený podľa odporúčaní viac ako 100 finančných poradcov, ktorí odpovedali na otázku: Akú poisťovňu by ste odporúčali svojmu klientovi?

Porovnával som výlučne moderné rizikové životné poistenie, preto vo výsledkoch nenájdete investičné životné poistenie ani kapitálové životné poistenie.

 

UNIQA (ex AXA) Active Life – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

UNIQA poisťovňa logo Zlúčenie značiek UNIQA a AXA bolo posledným krokom v procese spojenia poisťovní v strednej Európe plánovaným na koniec leta 2021. Predaj produktu Active Life bude pravdepodobne do leta 2023 nahradený novým produktom.

 

Výhody životného poistenia UNIQA (ex AXA)

▶️ Progresia trvalých následkov úrazu začína od 5 %. Active Life je jediný produkt životného poistenia, kde progresia začína už pri menších následkoch. Štatisticky je 9 z 10 prípadov poistných plnení do výšky 10%

▶️ Nie je určená výška minimálnej platby. Ak sa potrebujete poistiť iba v prípade úrazu a rozhodnete sa platiť poistné v hodnote 3 eurá, poisťovňa to akceptuje

▶️ Poisťovňa ponúka najviac zliav na trhu – napríklad BMI, za výšku platby, v prípade nefajčenia alebo, ak už máte uzatvorenú zmluvu v spoločnosti AXA, resp. UNIQA

▶️ Akceptácia čakacích dôb pri prechode od konkurencie v rovnakých pripoisteniach a rovnakých výškach poistných súm

▶️ Živnostníci nemajú žiadne prirážky pri poistení práceneschopnosti a maximálna dávka predstavuje 20 euro na deň bez toho, aby poisťovňa skúmala váš príjem

▶️ Možnosť uzatvoriť poistenie s opciou, ktorá garantuje navýšenie poistných súm v prípadne zlomových životných situácii ako napríklad svadba, narodenia dieťaťa, okrúhle jubileum – 25, 30, 35, 40, 45 rokov

▶️ Čakacia doba pri vážnych chorobách je iba 3 mesiace

 

Nevýhody životného poistenia UNIQA (ex AXA)

▶️ Bonusové krytie v zmluve je viazané na pravidelné preventívne prehliadky, minimálne raz za tri roky. Poisťovňa to skúma pri poistnej udalosti a ak sa ňou nepreukážete, zaplatí vám nižšiu sumu. Dokonca to požaduje aj pri úmrtí poisteného od pozostalých

▶️ Úraz s viacerými následkami poisťovňa prepláca iba podľa najvážnejšieho z nich

▶️ Ak fajčíte alebo máte BMI mimo hodnoty 19 – 27, počítajte s cenovými prirážkami k poisteniam ako sú napríklad invalidita, úmrtie alebo kritické choroby

▶️ Diabetes Mellitus I. stupňa (cukrovka) nemá poisťovňa vo kritických chorobách ani pri deťoch. Je to pritom najčastejšie sa objavujúca kritická choroba u detí

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa UNIQA v produkte Active Life?

zľavu za výšku platby až do výšky 25%

zľava za poistenie veľkých rizík ako napríklad úmrtie alebo kritické choroby až do výšky 23%

zľava za viac zmlúv v poisťovni 5%, za elektronickú komunikáciu 10%

 

Uniqa UNIQÁT Risk – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

UNIQA poisťovňa logo Skupina UNIQA je jednou z najväčších poisťovacích skupín na trhoch v Rakúsku, v strednej a východnej Európe. Vznikla v roku 1811 a v SR je od roku 1990, kedy bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA. Kvôli spojeniu s AXA poisťovňou a postupnom spájaní produktov, bude UNIQÁT Risk pravdepodobne do leta 2023 nahradený novým produktom.

 

Výhody životného poistenia Uniqa

▶️ Kritické choroby sú rozdelené do skupín a je možné plnenie aždo výšky 5 násobku poistnej sumy

▶️ Poistenie práceneschopnosti pre pracujúcich v Rakúsku, Nemecku a ČR

▶️ Až 30% ako preddavok pri terminálnom štádiu v prípade úmrtia alebo invalidity, max. 15 000 eur

▶️ Prijímajú do poistenia aj klientov s vážnejšími diagnózami v minulosti ako napríklad rakovina, za predpokladu aktuálne stabilného zdravotného stavu

 

Nevýhody životného poistenia Uniqa

▶️ Ak fajčíte, počítajte s vysokými cenovými prirážkami

▶️ Jedna z najdrahších poisťovní na trhu hlavne pri vyššej hmotnosti alebo fajčení

▶️ Rakoviny in situ je platená len v prípade operačného zákroku a aj to len v prípade rakoviny pohlavných orgánov

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa UNIQA v produkte UNIQÁT Risk?

zľavu za výšku platby až do výšky 25%

zľava za ročnú platbu 5%

 

Generali La Vita – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Generali poisťovňa logo Začiatky Skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v talianskom Terste založená spoločnosť Assicurazioni Generali. Vďaka svojim vyše 180-ročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva je dnes jednou z najvýznamnejších spoločností na globálnom poistnom a finančnom trhu.

 

Výhody životného poistenia Generali

▶️ Expresne rýchle zaslanie poistného plnenia na váš účet. Poisťovňa umožňuje jednoduché nahlasovanie poistných udalostí a  väčšinu plnení posiela na účet klienta do 48 hodín

▶️ Môžete si zvoliť rozdielne poistné sumy v prípade čiastočnej invalidity nad 40%, resp. plnej invalidity nad 70%

▶️ Viacnásobné plnenie v prípade kritickej choroby až do výšky 3,6 násobku poistnej sumy

▶️ 4 skupiny kritických chorôb (zhubné nádory, srdcovo-cievne, nervový systém a rakovina in-situ/1. štádium Hodgkinovej choroby) pričom klient môže mať plnenie z každej z týchto skupín

▶️ Akceptácia čakacích dôb pri prechode od konkurencie v rovnakých pripoisteniach a rovnakých výškach poistných súm

▶️ Adrenalínový šport – poisťovňa vám v prípade nehody vyplatí dohodnutú sumu, ale musíte jej o tom dať vopred vedieť. Dokáže vám dať výnimku až na 21 dní v roku

▶️ Manažér, zdravotník, IT pracovník alebo právnik, má možnosť uzavrieť unikátne poistenie výlučne na tieto profesie. Môžete si tak poistiť vyhorenie, infarkt, či ochorenie zo stresu alebo počítača

 

Nevýhody životného poistenia Generali

▶️ Poistenie PN je obmedzené na 2 roky s automatickým predlžovaním poistenia o ďalšie dva roky. V prípade, ak bude klient čerpať dlhodobú PN, poisťovňa mu nemusí predĺžiť dobu poistenia a tým pádom poistenie zanikne po dvoch rokoch

▶️ Poisťovňa overuje príjem klienta pri vstupe do poistenia pri vyšších poistných sumách

▶️ Ochorenie chrbtice alebo kĺbov, poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba 1x za celé obdobie poistenia

▶️ Prísnejšie posudzuje zdravotný stav klienta

▶️ Cena je niekedy vyššia a v niektorých prípadoch je takmer na úrovni Allianz poisťovne. Nie je to však pravidlom

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa Generali?

zľavu za výšku platby až do výšky 28% z poistného za rizikové poistenia

bonusová zľava až do 30% z poistného za poistenie kritických chorôb pre dospelých aj pre deti, trvalých následky úrazu a chirurgického zákroku

10% zľava pri hypopoistení s klesajúcou poistnou sumou (invalidita a úmrtie) v prípade dvoch osôb na zmluve s týmto poistením

 

 

Youplus 4Uporovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Uplus poisťovňa logo

Anglický názov vysvetľuje poisťovňa tak, že YOU má symbolizovať zameranie na každého, kto je do procesu poistenia zapojený a PLUS má ukazovať akúsi pridanú hodnotu pre klienta. Poisťovňa spadá do holdingu InsurEvolution, ktorý je vlastnený z 85 % Klausom Mutschlerom a z 15 % zaisťovňou Hannover Re.

 

 

Výhody životného poistenia Youplus

▶️ Poistné podmienky sú jedny z najlepších na trhu

▶️ Adrenalínový šport –poisťovňa vám v prípade nehody vyplatí dohodnutú sumu bez nutnosti ohlasovania rizikovej aktivity

▶️ Zľavy až do výšky 35% + priebežné kampaňové zľavy 10%, ktoré poisťovňa využíva 1 až 2 krát ročne na podporu predaja poistenia

▶️ Čakacia doba pri invalidite aj kritických chorobách je len 2 mesiace. Jedna z najnižších na trhu

▶️ Pri poistení úmrtia je možnosť vyplatiť 1/2 poistnej sumy už v terminálom (konečnom) štádiu choroby a pomôcť rodine v najťažších chvíľach

▶️ Veľmi dobrý pomer ceny a rozsahu poistenia pri veľkých rizikách ako napríklad úmrtie,  invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu a poistenie PN

▶️ Možnosť dohodnúť aj variant čiastočnej invalidity nad 55 %, čo je rarita na SR trhu

▶️ Podnikateľom sa počíta ako príjem až 50% z tržieb minulého roka. Priemer na trhu s poistením je okolo 25 – 30%., čo môže ovplyvniť výšky poistných súm

 

Nevýhody životného poistenia Youplus

▶️ Nemáme reálne dáta a informácie, ako sa poisťovňa stavia k poistným plneniam pri vážnych rizikách

▶️ Pri invalidite z dôvodu psychického ochorenia o viac ako 40 %, ale menej ako 50 % pri diagnózach F10-F19 a F21-F99 vypláca poisťovňa 50 % poistnej sumy a ďalších 50 % poistnej sumy vyplatí až po 18 mesiacoch trvania tejto invalidity

▶️ Vysoké prirážky pre fajčiarov – ak fajčíte, pravdepodobne sa v tejto poisťovni nepoistíte. Prirážky sú v desiatkach percent

▶️ Nízke limity pre ženy na materskej dovolenke ako napríklad poistenie zdieľaného rizika len 40 000€. Ak máte vyššiu hypotéku, musíte hľadať inú alternatívu

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa YouPlus?

zľavu za výšku platby až do výšky 35%

kampaňová zľava počas obdobia 13. 4. – 16. 7. 2023 , ktorá navýši na nových zmluvách klientom poistné sumy o 10% pri rizikách smrti, invalidite, kritických chorobách, PN a poistení úveru. Navýšenie bude platné počas celej doby poistenia

 

NN Partner – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

NN poisťovňa logo

V roku 1845 bola založená spoločnosť De Nederlanden van 1845 pôvodne ako špecialista na poistenie proti požiarom. Na slovenský trh vstúpila v roku 1996. V počiatkoch tu pôsobila pod názvom Nationale-Nederlanden, neskôr ING a aktuálne pod značkou NN.

 

 

Výhody životného poistenia NN

▶️ Poistenie smrti je najlacnejšie zo všetkých porovnávaných poisťovní

▶️ Neuplatňuje prirážky za rizikové povolanie pri poistení invalidity a práceneschopnosti a ani prirážky za fajčenie

▶️ Kritické ochorenia má najrozsiahlejšie na našom trhu, napriek tomu takmer polovica z nich (29 chorôb) má len čiastočné plnenie od 10 do 30%. Opakom je terminálne štádium, kde vypláca až 150% dohodnutej sumy

▶️ Bezplatné lekárske asistenčné služby pri každej zmluve životného poistenia bez ohľadu na cenu poistenia Napríklad prednostné MRI, druhý lekársky názor, COVID-19 poradňa a podobne

▶️ Ponúka rozšírený zoznam kritických chorôb na „cestovateľské choroby“ ako je napríklad Malária, žltá zimnica či horúčka Dengue. Poistné plnenie je čiastočné a to maximálne 10% poistnej sumy

▶️ Zrušila čakaciu dobu pri poistení invalidity (predtým 18 mesiacov) a poistení hospitalizácie na všetkých nových aj starších zmluvách pod názvom NN Partner, resp. NN Plan

▶️ Bonusové(zdarma) plnenie vo výške 40 000€ v prípade úmrtia pri nezavinenej dopravnej nehode

 

Nevýhody životného poistenia NN

▶️ Jedna z najdlhších čakacích dôb na trhu v poistení práceneschopnosti v dôsledku poistnej
udalosti z dôvodu choroby chrbtice a/alebo choroby nervov chrbtice, nervových koreňov a nervových spletí chrbtice až 24 mesiacov

▶️Výstupný vek 64 rokov pre poistenie práceneschopnosti

▶️Poisťovňa môže jednostranne meniť podmienky poistenia ( ale s písomným upovedomením poisteného, aj cenu poistenia) v prípade vážnych objektívnych dôvodov počas doby poistenia

▶️ Technický začiatok poistenia je vždy len k 1. dňu v mesiaci. To znevýhodňuje klientov, ktorí si uzatvárajú poistenie v decembri, keďže poisťovňa im určí začiatok 1.1. a tým sú technicky starší a poistenie je drahšie

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa NN?

zľavu za výšku platby až do výšky 25%

zľavu za ročnú platbu 4%

 

Allianz Šťastný Život – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia


Poisťovňa Allianz vznikla v roku 1956 v Rakúskom meste Salzburg a je najstaršom poisťovňou v Európe. Je najväčšou poisťovňou v SR z pohľadu počtu klientov.

 

 

Výhody životného poistenia Allianz

▶️ Poistenie môžete uzatvoriť až do 80. roku života, pričom má trvanie do veku 85 rokov

▶️ Najčastejšie typy rakoviny – nádor hrubého čreva, prsníka, tela a krčka maternice, vaječníka, konečníka, prostaty alebo semenníkov poisťovňa hodnotí až dvojnásobkom poistnej sumy (maximálne do 190 000 eur)

▶️ Bonus pri poistení kritických chorôb  – získate DNA test –  NutriFit MyLifestyle. Na základe výsledkov získate osobné odporúčania v od GenePlanet

▶️ Akceptácia čakacích dôb pri prechode od konkurencie pre nasledovné vybrané poistenia: invalidita, kritické choroby, chirurgický zákrok

▶️ Extrémne letecké športy nie sú npre poisťovňu problémom. Poistné plnenie vyplácajú aj v prípade úmrtia úrazom a trvalých následkov z úrazu

▶️ Dvojnásobné plnenie práceneschopnosti poisťovňa vypláca v prípade rakoviny, pričom čakacia doba je iba 2 mesiace

 

Nevýhody životného poistenia Allianz

▶️ Je to drahší produkt a to aj napriek novým zľavám vo výške 20%. Na to, aby ste zľavu získali, potrebujete zaplatiť viac ako 700 eur ročne za poistenie

▶️ Najvyššie minimálne mesačné poistné v sume 25 eur

▶️ Najdlhšia čakacia doba pri poistení invalidity, a to až 24 mesiacov

▶️ Navyšovanie platby za poistenie PN, kde výška poistného (platba za poistenie) sa postupne navyšuje a môže po čase dosiahnuť aj dvoj či trojnásobok

▶️ Čakacia doba pri rizikovom tehotenstve je až 12 mesiacov a pri kritických chorobách je aktuálne najdlhšia na trhu – až 6 mesiacov

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa Allianz?

zľavu za výšku platby až do výšky 20%, ak platíte viac ako 700 € ročne

zľavu za počet pripoistení ( 7 a viac)  až do výšky 20%

 

 

ČSOB Vital – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

ČSOB poisťovňa logo Na začiatku bola ERGO poisťovňa, ktorá vznikla v roku 1992 v SR. K zmene názvu na ČSOB Poisťovňu prišlo po kúpe ERGO poisťovne až v roku 2002, kedy sa jej akcionárom na základe akvizičných zmlúv stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV.

 

Výhody životného poistenia ČSOB

▶️ Predbežné posúdenie zdravotného stavu je pomerne rýchle a môže klientovi s prípadnou vážnejšou diagnózou umožniť výber medzi výlukou diagnózy alebo navýšením platby za poistenie, no s plnením danej diagnózy

▶️ Kritické choroby majú rozdelené do 3 skupín a v prípade plnia z jednej zo skupín sa automaticky zníži platba za dané poistenie a danú skupinu

▶️ Vstupný vek klienta sa vypočítava reálneho veku klienta, nie podľa kalendárneho roka

▶️ Bonus pri poistení úmrtia s klesajúcou sumou, kde pri poistnom plnení preplatí poisťovňa až 6 mesačných splátok hypotéky. Poistná suma musí byť minimálne 15 000 € a poistná doba na aspoň 10 rokov

▶️ Hodnotenie zdravotného stavu nie je vo všeobecnosti veľmi prísne

▶️ 10% bonus pri poistnej udalosti v prípade invalidity, ak ste absolvovali preventívnu prehliadku min. 3 roky pre udalosťou alebo ste pred dvoma rokmi pred udalosťou darovali krv

 

Nevýhody životného poistenia ČSOB

▶️ Limity poistných súm sú nižšie ako je obvyklé na trhu – úmrtie/invalidita maximálne 150 000€, trvalé následky z úrazu 50 000€

▶️ Cena poistenia je vo väčšine prípadov vyššia, niekedy až na úrovni Allianz poisťovne

▶️ Poisťovňa má právo neplniť alebo znížiť poistné plnenie pre nedbanlivosť poisteného, pričom nedbanlivosť
nie je presne definovaná

▶️ Všeobecná čakacia doba 2 mesiace na akúkoľvek poistnú udalosť súvisiacu s diagnózami pred začiatkom poistenia, a to aj v prípade,
ak by boli uvedené v zmluve

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa ČSOB?

zľavu za výšku platby až do výšky 25%

zľava za iný produkt v rámci ČSOB skupiny (banka, poisťovňa) vo výške 3%

 

Metlife Trendlife – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Metlife poisťovňa logo

Poisťovňa MetLife vznikla v septembri 1995 pod názvom PRVÁ AMERICKO-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. Jej zakladateľom bola spoločnost Alico (American Life Insurance Company) a širokej verejnosti bola spoločnosť na trhu známa pod značkou „Amslico“.

 

 

Výhody životného poistenia Metlife

▶️ Poisťovňa vychádza z reálneho veku poistenca pri uzatváraní poistenia

▶️ Nízke minimálne mesačné poistné – platby do poistenia na úrovni od 6 eur a pri platbe 480€ ročne do poistenia získavate maximálnu zľavu

▶️ Čakacia doba pri poistení práceneschopnosti je iba 2 mesiace a pri kritických chorobách 3 mesiace

▶️ Pri kritických chorobách vám dokáže vyplatiť až 5 násobok dohodnutej poistnej sumy

▶️ Poistenie invalidity má možnosť mať inú poistnú sumu v prípade čiastočnej alebo plnej invalidity

 

Nevýhody životného poistenia Metlife

▶️ Neposkytuje plnenie v prípade čiastočnej invalidity na duševné choroby, ktoré sú treťou najčastejšou príčinou invalidity

▶️ Rozdeľuje poistné plnenie na dve splátky pri jednorazovej výplate invalidity: prvú okamžite po schválení invalidity, druhú až po prehodnotení po roku

▶️ Čakacia doba v prípade práceneschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva je najdlhšia a to až 2 roky

▶️ Až 3 – mesačná doba plnenia pri infarkte myokardu. Čakacia doba záleží od závažnosti ochorenia

▶️ Platba za poistenie invalidity nezaniká (s rentovou výplatou ) a musíte ju platiť aj počas poberania danej dávky

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa MetLife?

zľava z poistenia úmrtia až do výšky 30% a zľava pri iných rizikách až do výšky 25%

 

Wüstenrot W Dobrom Život – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

Wustenrot poisťovňa logo

V roku 1921 založil Georg Kropp prvú stavebnú sporiteľňu v kontinentálnej Európe s názvom Združenie priateľov. Jej hlavným sídlom sa stalo mesto Wüstenrot. So životným poistením sa začala spájať v roku 1973. Wüstenrot životná poisťovňa otvorila začala pôsobiť na Slovensku v roku 1998

Výhody životného poistenia Wüstenrot

▶️ Cestovné poistenie pre rodinu ako bonus. V rámci celého sveta na limit 80 000€. Je to však len základné poistenie a podmienka je platba za životné poistenie aspoň 240€ ročne (20€ mesačne)

▶️ Akceptácia čakacích dôb pri prechode od konkurencie v pripoisteniach kritických chorôb, invalidity, hypopoistení (úmrtie alebo invalidita) a práceneschopnosti

▶️Bezplatný bonus pre deti od 15 rokov do dovŕšenia dospelosti v prípade krytia dennej dávky vo výške 1/3 poistnej sumy dospelého. Maximálne 6€ počas 60 dní

▶️Druhý bonus pre deti – pri poistení trvalých následkov úrazu a kritických chorobách získajú zdarma krytie 1/3 dohodnutej poistnej sumy Maximálne 6 000€

▶️ Kritické choroby nemajú čakaciu dobu a poistenie PN pri rizikovom tehotenstve ma jednu z najkratších čakacích dôb a to len 6 mesiacov. Plnia však maximálne 30 dní rizikového tehotenstva

 

Nevýhody životného poistenia Wüstenrot

▶️ Technický začiatok poistenia je vždy len k 1. dňu v mesiaci. To znevýhodňuje klientov, ktorí si uzatvárajú poistenie v decembri, keďže poisťovňa im určí začiatok 1.1. a tým sú technicky starší a poistenie je drahšie

▶️ Čakacia doba pri invalidite je jedna z najdlhších na trhu a to až 18 mesiacov

▶️ Poistenie invalidity poisťovňa posudzuje neštandardne oproti konkurencii. Vypláca len také percento z poistnej zmluvy , ktoré je uznané Sociálnou poisťovňou. Ak vám Sociálna poisťovňa uzná napríklad 45%, poisťovňa vám vyplatí len 45% z poistnej sumy aj to maximálne do 30 000€

▶️Poistenie PN je obmedzené na 1 rok s automatickým predlžovaním poistenia. Avšak poisťovňa môže vypovedať poistenie aj po poistnej udalosti v priebehu roka, prípadne pri nenahlásení zmeny pracovného pomeru (prechod z TPP na živnosť a pod.) a požaduje dokladovanie príjmu pri poistnej udalosti

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa Wustenrot?

kumulovanú zľavu v závislosti aj od počtu poistených do výšky 40%

 

Najčastejšie poistenie ponúkané bankou – Životné poistenie Život od Slovenskej sporiteľne

Aj keď nejde o klasické rizikové poistenie, zaradil som ho sem z dôvodu, že sa pomerne často uzatvára v jednej z najväčších bánk na Slovensku. Poistenie od Kooperativy – Život nie je rizikovým životným poistením, ale poistením so sporením/investovaním.

 

Kooperativa Život – porovnanie, skúsenosti, výhody a nevýhody poistenia

 

KOOPERATIVA poisťovňa  vznikla 30. októbra 1990. Bola to prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na slovenskom trhu. V roku 2003 začali spolupracovať so Slovenskou sporiteľňou, čoho výsledkom je aj poistenie Život.

 

 

Výhody životného poistenia Kooperativa

▶️ Produkt vhodný pre vážne chorých alebo pri vážnych diagnózach v minulosti. Ak ste ochotný čakať dva roky, poisťovňa vás poistí bez ohľadu na váš súčasný a minulý zdravotný stav. Čakacia doba dvoch rokov sa uplatňuje od začiatku zmluvy

▶️ Nižšia cena rizikovej zložky ako u konkurencie, avšak za cenu nižšej kvality poistenia

▶️ Tento produkt môže znížiť sadzbu na hypotéke alebo spotrebnom úvere

▶️ Základný produkt s nižšou cenou

▶️ Najvyšší limit na trhu na poistenie smrti bez upisovania zdravotného stavu – čakacia doba je 2 roky

 

Nevýhody životného poistenia Kooperativa

▶️ Nie je možné si uzavrieť poistenie bez zbytočného sporenia, resp. investovania

▶️ Trvalé následky zaplatí až  nad 19% z oceňovacej tabuľky. Môže sa tak ľahko stať, že ak napríklad pri úraze stratíte jednu obličku, poisťovňa vám nevyplatí nič. Dokonca ani pri strate dvoch prstov na ruke

▶️ Kritické choroby poisťujú len 3  – rakovina, infarkt a mozgová porážka

▶️ V podmienkach má výluku v dôsledku pandémie a epidémie. V praxi to znamená, že neplní diagnózy plynúce ani z Covid 19.Aktualizácia: Poisťovňa sa zaviazala verejným prísľubom, že v prípade pandémie Covid 19 nebude aplikovať danú výluku

▶️ Čaká vás množstvo výluk v prípade, ak podpíšete vyhlásenie o zdravotnom stave. Najmä, ak ste mali v minulosti nejaké ochorenia

 

Aké zľavy ponúka poisťovňa Kooperativa?

neponúka zľavu za výšku platby ani inú finančnú zľavu z poistného

 

Životné poistenie je na desiatky rokov, nastavte ho efektívne

Nikto z nás nemá rovnakú životnú situáciu alebo zdravotný stav. Aj preto je dobré individuálne zvážiť, v ktorej poisťovni sa poistiť alebo akú životnú poistku si vybrať. Každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a postupy, ktoré je dôležité poznať predtým, než uzatvoríte zmluvu.

Treba mať na pamäti, že zmluvu uzatvárane na desiatky rokov a životné poistenie je jeden z najzložitejších produktov súčasnosti. Do kalkulácii vstupuje zdravotný stav, cena, poistné podmienky, vek, pracovné zaradenie a veľa ďalších aspektov. Aj preto je dôležitý samotný výber poisťovne. Žiadna totiž neponúka iba samé výhody.

 

Ako si vybrať najlepšie životné poistenie? Poraďte sa alebo mi napíšte.

Odporúčam vám vždy sa poradiť so špecialistom, ktorý sa v životných poisťovniach a ich produktoch vyzná. Ak poznáte špecialistu, ktorému veríte a je mu téma poistenia blízka,  oslovte ho. Ak nemáte a radi by ste sa o poistení porozprávali, prípadne sa poradili, napíšte mi cez kontaktný formulár alebo si dohodnite konzultáciu priamo v mojom kalendári. Dnes už nemusíte hľadať špecialistu len vo svojom okolí. V modernej dobe si už viete zadovážiť životné poistenie online 🙂

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 262

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.