Zdravotný a osobný dotazník k rizikovému životnému poisteniu

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

Prosím. pozorne si prečítajte otázky z dotazníka. Zdravotný stav sa v poisťovni skúma za obdobie posledných 10 rokov. Úrazy alebo choroby vyliečené pred týmto dátumom do dotazníka neuvádzajte.
Prosím, uveďte presný názov diagnózy, rok stanovenia diagnózy, priebeh liečby (konzervatívne,operačne) a názov lieku, ktorý ste užívali alebo v súčasnosti užívate.
Ak áno, uveďte dátum prvého pozitívneho testu,.

OSOBNÉ ÚDAJE

Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze
Zadajte váš aktuálny email
V tvare 09...
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Ulica, číslo domu, PSČ a mesto/obec
SK.. .... ....
Zadajte IČO aktuálneho zamestnávateľa
Názov pozície vo firme podľa pracovnej zmluvy
Napíšte priemerný čistý príjem zaoklúhlený na desiatky. Napríklad pri príjme 1047€ uveďte 1050€
Ak chcete viacerých dedičov, uveďte všetky mená a rodné čísla a priraďte k jednotlivým dedičom aj percentuálny pomer. Pomer nesmie presiahnuť 100%
Ak chcete viacerých dedičov, uveďte všetky mená a rodné čísla a priraďte k jednotlivým dedičom aj percentuálny pomer. Pomer nesmie presiahnuť 100%
Prosím, ak máte otázky alebo požiadavky, napíšte ich do Poznámky

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať