1Základné údaje
2Príjmy
3Ostatné príjmy
4Výdavky
5Poznámky

ŽIADATEĽ O HYPOTÉKU - ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Vyberte váš rodinný stav.
Vyplňte počet osôb, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Za osobu v domácnosti sa považuje manžel/manželka, druh/družka a nezaopatrené deti. Rodičia, súrodenci alebo spolubývajúci sa osobu v domácnosti nepovažuje.
Zadajte počet vašich nezaopatrených detí.
Zadajte preferovaný deň v mesiaci, kedy by vám mala banka strhávať splátku hypotéky. Odporúčam niekoľko dní po výplate.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Rok začiatku bývania na súčasnej adrese. Jedná sa o informatívny údaj pre banku, takže to nemusí byť presné.
Zadajte váš aktuálny email