OSOBNÉ ÚDAJE

Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze
Zadajte váš aktuálny email
V tvare 09...
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Ulica, číslo domu, PSČ a mesto/obec
SK.. .... ....
Presný názov zamestnávateľa alebo IČO
Názov pozície vo firme podľa pracovnej zmluvy/ konateľ s.r.o. / szčo - hlavný obor podnikania
Napíšte priemerný čistý príjem zaoklúhlený na desiatky. Napríklad pri príjme 1047€ uveďte 1050€
Prosím, ak máte otázky alebo požiadavky, napíšte ich do Poznámky